Zahájení stavebních prací

Termín zahájení stavebních prací je plánovaný na rok 2021, termín dokončení  výstavby bytového domu a kolaudace je plánovaný do konce roku 2023.