Nejčastější otázky a odpovědi k družstevnímu bydlení

Jaký je hlavní principy družstevní bytové výstavby?

Model je hodně podobný pořízení bytu do vlastnictví. Člen družstva uhradí 20 % pořizovacích nákladů vybraného bytu a na zbylou část si zajistí bytové družstvo úvěr, na jehož splácení se člen družstva podílí spolu s úhradou nájemného, a to od okamžiku převzetí bytu do užívání.

Kdo je tedy dlužníkem úvěru, kterým je doplacen zbytek mého bytu?
Úvěr na stavbu celého bytového domu si bere bytové družstvo, jehož členem se na začátku stanete. Úvěr tak není svázán s vámi, ale s bytem, ve kterém budete bydlet. Pokud se časem rozhodnete, že chcete bydlet někde jinde, můžete svůj byt za dohodnutou úplatu kdykoli přenechat někomu jinému i před jeho splacením.

Kdo se může ucházet o družstevní byty?
Vlastně kdokoliv. Jednou z velkých výhod této formy výstavby totiž je, že zájemce o družstevní byt není omezen svým věkem. Zájemce musí mít jistotu, že má dostatečné vlastní zdroje, zbytek kompletně zařizuje bytové družstvo. Vlastní zdroje lze doplnit např. úvěrem ze stavebního spoření, je však třeba počítat s tím, že se o to zvýší měsíční náklady bydlení. Také v tomto směru nabízí bytové družstvo pomoc svým budoucím členům.

✓ Komu patří byt, ve kterém budu bydlet?
Byt je majetkem bytového družstva. Vy budete jeho členem, a tím i spoluvlastníkem celého domu. Po splacení úvěru se zpravidla členové družstva dohodnou na tom, že si byty převedou do osobního vlastnictví.

✓Jakým způsobem je možné převést byt do vlastnictví člena družstva?
Převod musí formálně schválit členská schůze družstva. Před převedením je zapotřebí splatit celou nesplacenou část pořizovacího úvěru. Lze k tomu samozřejmě využít hypoteční úvěr, který je možné zajistit právě převáděným bytem.

✓ Je člen družstva nějak omezen s nakládáním s družstevním bytem?

V principu jen tak, že musí dodržovat společně dohodnutá pravidla, zejména hradit předepsané měsíční platby (splátku úvěru, nájemné a zálohy na služby) a řádně užívat společné části domu. Svůj byt může i pronajímat, je však podmíněno souhlasem bytového družstva. Družstevní byt lze samozřejmě kdykoliv převést (prodat) třetí osobě, a to i bez souhlasu bytového družstva.

✓ Jaká bude celková měsíční platba za byt?
Celková měsíční platba se odvíjí od ceny vybraného bytu, výše počáteční platby, cen energií a služeb. Model financování, a s tím i celkovou měsíční platbu vám proto rádi spočítáme přímo na míru. Finanční model od nás dostanete zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

✓ Co když zaplatím na začátku více než 20 % z ceny bytu?
To je samozřejmě možné, vaše anuitní měsíční splátka za byt pak bude o poměrnou část nižší.

✓ Co když nemám naspořeno celých 20 % z ceny bytu?
I tady můžeme najít řešení. Tuto počáteční investici lze získat například úvěrem ze stavebního spoření. Se sjednáním takového úvěru vám rádi pomůžeme.

✓ Délka splatnosti úvěru se tedy od hypotečního úvěru neliší, co úroková sazba?
Ani tady nenajdeme zásadního rozdílu, byť fakticky nejde o hypoteční úvěr. Úrokové sazby jsou různé podle situace na trhu v době, kdy se úvěr uzavírá.  Pro bytové družstvo uvažujeme s delším obdobím fixace úrokové sazby tak, abychom vyvážili její výši a potřebu stabilizovat splátky úvěru na první období splácení pro všechny družstevníky. Výhodou oproti hypotéce je, že úvěr je vyšší a pro jednání s bankou tedy zajímavější obchodní případ. Zpravidla tedy vyjednáváme pro bytové družstvo lepší podmínky než u hypotéky na jeden byt.